Katastr nemovitostí

Geometrické plány pro:

  • vyznačení budovy
  • rozdělení pozemku
  • změnu hranice pozemku
  • vymezení rozsahu věcného břemene
  • zpřesnění geometrického a polohového určení nemovitosti
  • a další

Vytyčení vlastnické hranice

TOPlist